Triệu chứng học ngoại khoa

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỘ MÔN NGOẠI
 TRIỆU CHỨNG HỌC NGOẠI  KHOA – EBOOK

Mục lục:

 • BỆNH ÁN
 • CÁCH KHÁM BỤNG NGOẠI KHOA. BỆNH ÁN NGOẠI KHOA
 • ĐẠI CƯƠNG VỀ BỎNG
 • CÁC PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ-GÂY TÊ ,TRIỆU CHỨNG GÂY MÊ CÁC BIẾN CHỨNG GÂY MÊ-GÂY TÊ
 • HỘI CHỨNG CHẢY MÁU TRONG
 • HỘI CHỨNG TẮC MẬT
 • HỘI CHỨNG TẮC RUỘT
 • KHÁM CHẤN THƯƠNG, VẾT THƯƠNG NGỰC
 • KHÁM CHI TRÊN VÀ CHI DƯỚI
 • KHÁM CỘT SỐNG
 • KHÁM MẠCH MÁU NGOẠI VI
 • NHỮNG TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG
 • TRIỆU CHỨNG GÃY XƯƠNG
 • TRIỆU CHỨNG TRẬT KHỚP

Download363 downloads

Đã xem (616)

Comments are closed.

 • Today Visit: 437
 • Month Visit: 1685
 • Years Visit: 262566
 • Total Visit: 503724
VỀ ĐẦU TRANG